Millennium Wellness Házirend

Általános szabályok:

A Millennium Wellness Fitnesz Központ üzemeltetője:

Millennium Wellness Kft.

(Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.)

A Házirend célja, hogy meghatározza a Millennium Wellness Fitnesz Központban tartózkodó személyek (a szolgáltatásokat igénybe vevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek.

Továbbá előírja a Millennium Wellness Fitnesz Központ rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

A Millennium Wellness Fitnesz Központ nyitvatartási ideje:

Hétköznap: 6:00 – 22:00

Szombaton: 8:00 – 21:00

Vasárnap: 8:00 – 21:00

Általános szabályok

A Millennium Wellness Fitnesz Központ területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Millennium Wellness Fitnesz Központ használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

 A Millennium Wellness Fitnesz Központ területén TILOS:

 • A dohányzás és az alkoholfogyasztás.
 • Olyan tevékenység, amely a Millennium Wellness Fitnesz Központ szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért.
 • Minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység.
 • Drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele.
 • Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
 • A Millennium Wellness Fitnesz Központ egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
 • A Millennium Wellness Fitnesz Központ sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehetők igénybe (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és az üzemeltető előzetesen engedélyezte).
 • A Millennium Wellness Fitnesz Központ gyermekek és fiatalkorúak (6-18 éves kor) által igénybe vehető szolgáltatások:
 • A 6-14 éves korú gyermek a wellness részleg jacuzzi, gőz szolgáltatását hétvégén 9-14 óra között veheti igénybe, kizárólag szülői felügyelettel, legkésőbb 13:00 órai belépéssel. A wellness részleg szauna szolgáltatását 6-14 éves korú gyermek nem használhatja.
 • 14-18 éves kor között a wellness részleg kizárólag a recepción leadott aláírt szülői felelősségvállaló nyilatkozattal használható.
 • 10-14 éves kor között a Fitnesz/Cardio részleg használatának, edzői felügyelet, valamint a recepción leadott szülői és edzői felelősségvállalási nyilatkozat a feltétele.
 • 14 és 18 éves kor között a Fitnesz/Cardio részleg használatának feltétele, a recepción leadott szülői felelősségvállalási nyilatkozat. A csoportos órákon való részvételnek a recepción leadott szülői felelősségvállalási nyilatkozat és edző által aláírt engedély szükséges. Balesetveszélyes vagy nem megfelelő magatartás esetén módunkban áll a belépő vagy a bérlet árának visszaadása nélkül megtagadni a további belépést. A csoportos órán való részvételi szándékot, az óra előtt az óraadóval szükséges egyeztetni.

A gyermekek, és fiatalkorúak házirendet sértő viselkedése esetén a szülő is felelős és felelősségre vonható.

 A Millennium Wellness Fitnesz Központ szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni. Kérjük, hogy az edzőtermet zárás előtt 10 perccel elhagyni szíveskedjenek.

Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy azoknak a Vendégeknek, akik záróra után hagyják el edzőtermünket, távozáskor 2000 Ft pótdíjat számolunk fel.

A Millennium Wellness Fitnesz Központ területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhető el:

 • Gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gép, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülék stb.
 • Egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet).
 • Reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

Amennyiben a Millennium Wellness Fitnesz Központ területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Üzemeltető a Millennium Wellness Fitnesz Központ sportszolgáltatásait igénybe vevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető jogosult a személyi adatok helyességének megvizsgálása érdekében a központba látogató vendég személyi igazolványát és lakcímkártyáját adategyeztetés céljából megtekinteni. Amennyiben a regisztráció során a vendég hiányosan, illetve olvashatatlanul tölti ki a Regisztrációs lapot és ezáltal üzemeltető nem tudja az adatokat regisztrálni rendszerében, abban az esetben ezen adatokat a vendég következő belépésénél újból meg kell adni.

Személyes adatai, e-mail címe megadásával a vendég hozzájárul adatai kezeléséhez, marketing célú felhasználáshoz, és azt önként bocsátja a Millennium Wellness Fitnesz Központ rendelkezésére. Elfogadja, hogy e-mail címére a Millennium Wellness Fitnesz Központ a ház szolgáltatásairól, és esetleges korlátozásokról tájékoztatást küldjön. A Millennium Wellness Fitnesz Központ a rendelkezésére bocsátott adatokat bizalmasan tárolja, harmadik félnek azokat ki nem adja.

A Millennium Wellness Fitnesz Központ zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a Millennium Wellness Fitnesz Központ egész területére kiterjed, különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a Millennium Wellness Fitnesz Központ rendjére.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A Millennium Wellness Fitnesz Központ üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég a Millennium Wellness Fitnesz Központ recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A Millennium Wellness Fitnesz Központ üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával. Az éves rendelkezésre állás 98 %.

A Millennium Wellness Fitnesz Központ jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon a Millennium Wellness Fitnesz Központ weboldalán és recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

 Speciális szabályok

 • A Millennium Wellness Fitnesz Központ teljes területén a belépéskor kapott Seawing karóra használata kötelező.
 • A Seawing karóra belépéskor ingyenes, elvesztése esetén, az óráért 3.000.- Ft összeg fizetendő.
 • A sorban állás elkerülése végett azon VIP tagok részére, akik All In havi bérletet vásárolnak *saját karórát biztosítunk. Továbbá *saját órát biztosítunk a hosszabb távú All In bérletes vendégeinknek is. (All in 3 havi, All in 4 havi, All in 6 havi, All in 7 havi és All in éves bérletek esetében.) 
 • *A karóra egyszeri megváltása ezen esetekben kötelező, melynek egyszeri díja 3000 Ft. Amennyiben a bérletet nem kívánod megújítani/továbbra igénybe venni, az ép állapotban lévő óra visszaszolgáltatásával a 3000 Ft-ot visszafizetjük.
 • A Millennium Wellness Fitnesz központ területén található értékmegőrző használata vendégeink részére ingyenes. Az értékmegőrzőhöz tartozó szekrénykulcs elhagyása esetén 2.000.- Ft összeg fizetendő.
 • Bérlet-indítási határidő:

A megvásárolt bérleteket a vásárlástól, a fizetési teljesítéstől számítva legkésőbb 30 napon belül kell elindítani. Ez azt jelenti, hogy a vevőnek 30 nap áll rendelkezésére, hogy a megvásárolt bérletek használatát megkezdje. A megvásárolt bérlet legkésőbb a vásárlás napja, illetve a fizetési teljesítés napja  + 30 nap múlva automatikusan elindul és a bérlet érvényességi idejéig érvényes.

A bérlet lejárata után, a bérlet árát nem áll módunkban visszatéríteni.

A megvásárolt bérletek nem szüneteltethetők, nem átruházhatók és lejárati határidejük nem hosszabbítható, kivéve az erre az esetre alkalmazott speciális bérleteket.

Speciális bérleteink meghatározott esetekben (betegség, baleset, utazás), szüneteltethetők, illetve hosszabbíthatók. A szüneteltetés, illetve a hosszabbítás ideje alatt nem használhatók. Visszamenőlegesen nem szüneteltethetők, hosszabbíthatók.

 • A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni.
 • A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.
 • Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.
 • A Millennium Wellness Fitnesz Központ teljes területén zárt sportcipő használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, az legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül.
 • A Millennium Wellness Fitnesz Központ teljes területén, illetve a napozó teraszon tilos a mások és a környező lakók nyugalmának megzavarására alkalmas hangoskodás.

Recepció szabályzat

A Millennium Wellness Fitnesz Központ sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a Millennium Wellness Fitnesz Központ Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is. (NAIH szám: 99892/2016)

A sportszolgáltatást igénybe vevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrényt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja. (szappan, papírtörlő, tusfürdő, fitnesz edzői tanácsadás igénybe vételét, valamint az Internet állomások korlátlan használatát).

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (belépő kártya, törölköző, sport felszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul, a recepciós kezébe leadni, aki ellenőrzi a vendég épületen belüli fogyasztását, annak kifizetését. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

Az Aerobik, Fitness és Wellness napijegyek és bérletek 1 nap, egyszeri belépésre jogosítanak fel. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

WELLNESS RÉSZLEG szabályzat

 

 1. – A wellness részleg szauna szolgáltatását 6-14 éves korú gyermek nem használhatja.
  – 14-16 éves kor közötta wellness részleg kizárólag szülői felügyelettel használható.
  – 16-18 éves kor között a wellness részleg kizárólag aláírt szülői felelősségvállalási

nyilatkozattal használható. A nyilatkozatot a szülőnek az üzletvezető jelenlétében kell aláírnia.

 1. A szaunákat, gőzkabint, infrakabint és a pezsgőfürdőt csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint, saját felelősségre lehet igénybe venni.
 1. Szauna használata ellenjavalt szív-és keringési- és légzési elégtelenség, daganatos megbetegedés, akut és gyulladásos megbetegedés, tuberkolózis, trombózis, súlyos visszérbetegség, fertőző megbetegedések, fertőző bőrbetegségek, pajzsmirigy fokozott működése, epilepszia, szívritmuszavar, lázas betegség, kezeletlen magas vérnyomás, kimerültség és terhesség esetén.
 2. A wellnesst nem vehetik igénybe lázas-fertőzőbetegek, akiknek nyílt sebük van, továbbá ittas-, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszerek hatása alatt állók.
 3. A wellness részleg egész területén labdázni, hangoskodni, fröcskölni, mások nyugalmát bármi módon zavarni TILOS!
 4. A jacuzziba ugrálni balesetveszélyes és szigorúan TILOS!
 5. A medencék használata előtt a zuhanyzó használata KÖTELEZŐ!
 6. A szaunákat, gőzfürdőt, infrakabint megfelelő öltözékben (fürdőruha, fürdőnadrág,) lehet igénybe venni.
 7. A papucsot a szaunán kívül kell hagyni.
 8. A szaunákban, a gőzfürdőben és az infrakabinban KÖTELEZŐ  szaunalepedő vagy törölköző használata. A textíliát úgy kell leteríteni, hogy minden területen legyen, ahol a szauna paddal érintkezik, még a lábak alatt is.
 9. Figyeljenek a szaunában a kellő távolságra. Úgy foglaljanak helyet és helyezkedjenek el, hogy verejtékük ne csöpögjön szauna társaikra.
 10. Csendet kérünk! A hangos beszéd vagy harsány megnyilvánulások nem illendőek és zavarhatják a többi szaunázót.
 11. A szaunákban és a Gőzkabinban TILOS:
 • Saját illóolaj, valamint só, méz és egyéb anyag bevitele.
 • Borotválkozó, epiláló és egyéb test-és szépségápoláshoz kapcsolódó tárgy; kozmetikum használata.
 • Az ételfogyasztás, a dohányzás és az alkohol fogyasztása.
 • Bármely baleset – és sérülésveszélyes eszközt bevinni. pl. borotva.
 • Minden olyan tevékenység, mely a wellness szolgáltatási körén kívül esik, jogszabályba ütközik vagy közerkölcsöt sért.

Újságot, nyomtatott anyagot, könyvet, műanyag flakont ne vigyenek be a szaunába.

 1. A wellness vendégei kötelesek a zárási időpontot figyelembe véve, a területet elhagyni: Hétköznapokon: 21.45; Hétvégén: 20.45.-kor!
 2. Jelen házirend pontok, illetve az általánosan elfogadott viselkedési szabályok figyelmen kívül hagyása esetén a Millennium Wellness Fitnesz Központ alkalmazottainak munkaköri kötelessége a vendéget figyelmeztetni, eredménytelenség esetén a vendéget távozásra felszólítani. A wellness dolgozói intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a vezetőség, rendőrség illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni. A kiutasított szabálytalankodó vendég, az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 3. A wellness területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
 1. A wellness egész területén nem engedélyezett a mobiltelefon használata!

FITNESZ TEREM Szabályzat

A fitneszterembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Millennium Wellness Fitnesz Központ területén dolgozó teremedzők, személyi edzőknek és a vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

 • Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.
 • A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárolóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátra hagyni.
 • Az egyes eszközök használata során törölköző használata javasolt.
 • Az edzőgépek kizárólag törülközővel használhatók!
 • A Millennium Wellness Fitnesz Központ teljes területén tilos a mások és a környező lakók nyugalmának megzavarására alkalmas hangoskodás. A teraszra és a külső utcára nyíló lezárt ajtók feszegetése, kinyitása tilos.

AEROBIK SZABÁLYZAT

Az órák megkezdése előtt az óra látogatására jogosító kártyát a vendég az edzőnek köteles átadni.

A csoportos órákra nincsenek fix, foglalt helyek, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be. Maximális létszám:

 • nagy aerobik terem: 30 fő,

Az aerobik terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Millennium Wellness Fitnesz Központ területén dolgozó aerobik edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.

Az aerobik termekben tilos mások nyugalmának megzavarására alkalmas hangoskodás, a hangos zenehallgatás.

Együttműködésüket kérjük és köszönjük!

Budapest, 2023.02.06.

Translate »